Wczytuję dane...

Odzież ochronna. Co musisz wiedzieć?

Odzież ochronna. Co musisz wiedzieć?

EN 343 

 

Ta europejska norma podaje jasno wymogi odnośnie odzieży ochronnej na złą pogodę. Parametry sprawdzane według tej normy to odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) i odporność na przenikanie pary wodnej (przewiewność, tzw. aktywność oddychania). 

 

Te dwa parametry są także podzielone na 3 klasy. 

 

Wymogi dla odporności na przenikanie wody: 

 

 • Klasa 1 ≥ 8000 Pa przed wstępną obróbką tkaniny 
 • Klasa 2 ≥ 8000 Pa po wstępnej obróbce i przed uszlachetnieniem tkaniny i szwów 
 • Klasa 3 (najlepsza) ≥ 13000 Pa po obróbce wstępnej tkaniny i szwów i przed uszlachetnieniem szwów 

 

Wymogi dla odporności na przenikanie pary wodnej: 

 

 • Klasa 1 = Ret > 40 
 • Klasa 2 = Ret > 20 ≤ 40 
 • Klasa 3 (najlepsza) = Ret ≤ 20 

 

EN 342 Odzież chroniąca przed chłodem 

 

Odzież ochronna noszona jest podczas pracy w chłodniach. Aby zapewniać optymalną ochronę, odzież ta musi być noszona jako ubranie w komplecie (kurtka - spodnie na szelkach, bluza – spodnie na szelkach lub kombinezon). Ponadto odpowiednia ochrona głowy i rąk oraz buty ochronne. Podczas procesu sprawdzania wg EN 342 testowana jest izolacja cieplna oraz przepuszczalność powietrza. 

Ten piktogram podaje informację o stopniu skuteczności ochrony. Liczby, które znajdują się pod spodem, oznaczają np. 0,477 (B) zmierzoną wynikową cieplną izolację podstawową, przy czynnościach wykonywanych na stojąco, obciążenie bardzo lekkie do średniego. Odpowiedni czas tabeli opracowanej na działań przy różnych temperaturach otoczenia prosimy odczytać z poniższej tabeli na podstawie zmierzonych wartości: 

 

Izolacja 
l cler 
m² K/W 

Noszący wykonujący 
czynności na stojąco 
75 W/m² 

Noszący działający w 
ruchu, lekkie obciążenie 
115 W/m² 

Noszący działający w 
ruchu, średnie obciążenie 
170 W/m² 

 

8h 

1h 

8h 

1h 

8h 

1h 

0,17 

19 

11 

11 

2 

0 

-9 

0,23 

15 

5 

5 

-5 

-8 

-19 

0,31 

11 

-2 

-1 

-15 

-19 

-32 

0,39 

7 

-10 

-8 

-25 

-28 

-45 

0,47 

3 

-17 

-15 

-35 

-38 

-58 

0,54 

-3 

-25 

-22 

-44 

-49 

-70 

0,62 

-7 

-32 

-29 

-54 

-60 

-83 

 

EN 14058 odzież chroniąca podczas pracy w chłodnym otoczeniu 

 

W przypadku umiarkowanie niskich temperatur stosowana jest odzież chroniąca przed miejscowym wychłodzeniem ciała, także do prac wykonywanych we wnętrzach, np. w przemyśle spożywczym. W takich przypadkach odzież zwykle nie musi być wykonana z materiałów wodoszczelnych lub nieprzepuszczających powietrza. Elementy odzieży służą wówczas do ochrony ciała przed chłodnym otoczeniem. 

 

EN ISO 20471 bardzo widoczna odzież ostrzegawcza 

 

Ciemność i zła widoczność to czynniki wysokiego ryzyka przy pracy na zewnątrz. Często lekceważone są niebezpieczne sytuacje związane z pracą przy jezdni, np. na terenie budowy. Również w okolicy torów kolejowych, na lotniskach lub w porcie widoczność jest bardzo ważna. 

 

Definicja stopni ryzyka 

 
Nowa norma DIN EN ISO 20471 nie rozróżnia zastosowania zawodowego od niezawodowego. Generalnie dotyczy wszystkich sytuacji związanych z ryzykiem niezauważenia osoby oraz odnosi się wyłącznie do odzieży ostrzegawczej noszonej przy wysokim ryzyku. Odzież podzielona jest na klasy 1, 2 i 3. 

 

Wzór 

 
Podkreślona jest rozpoznawalność ludzkiej sylwetki. Fluoryzujący materiał oraz poziome paski odblaskowe muszą obejmować tors oraz jeśli występują, to nogawki i rękawy. Produkty klasy 3 muszą obejmować tors oraz posiadać paski odblaskowe na rękawach lub długich nogawkach. 
Kamizelki ostrzegawcze oraz spodnie ostrzegawcze typu ogrodniczki mogą być certyfikowane pojedynczo, więc już nie według klasy 3. Paski odblaskowe wokół brzucha na ochronnych spodniach ostrzegawczych typu ogrodniczki nie będą dłużej brane pod uwagę. 
Wyraźne kombinacje poziomych oraz pionowych odbijających światło pasków zapewniają najlepszy wizualny kontrast na prawie każdym tle. Unikać powinno się nadmiernie przekątnych elementów i niewyraźnych form. Według normy DIN EN ISO 20471 można również certyfikować kombinacje odzieży, np. ochronna kurtka ostrzegawcza w połączeniu z ochronnymi spodniami ostrzegawczymi. 

 

Piktogram 

 
Odzież oznaczana jest piktogramem klasy 1, 2 lub 3. 
W instrukcji obsługi odzieży dodatkowo musi zostać umieszczona informacja, że trwałość produktu nie zależy jedynie od ilości cykli czyszczenia, ale również od użycia, pielęgnacji i składowania. 

 

Ochronna odzież ostrzegawcza PLANAM według DIN EN ISO 20471 

 
Nastąpiła zmiana certyfikatu dla odzieży ostrzegawczej PLANAM z DIN EN 471 na DIN EN ISO 20471. Wzornictwo i jakość produktów nie uległy zmianie. Jednak ze względu na wysoki stan magazynu, w celu zapewnienia Państwu ciągłej dostępności naszych artykułów, może się zdarzyć, że nie każdy artykuł w danym rozmiarze będzie certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 20471. 

 

EN ISO 11611 – Odzież ochronna do prac spawalniczych i podobnych 

 

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ta służy ochronie osób przy spawaniu oraz w procesach pokrewnych z porównywalnym zagrożeniem. Odzież ta chroni noszącego przed drobnymi odpryskami metalu i tak zwanymi perłami ze spawania, a także przed iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i przed promieniowaniem cieplnym w łuku elektrycznym. W normalnych warunkach spawania zapewnia w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od przewodów będących pod napięciem stałym do około 100 V. 

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ochronną dzieli się w zależności od działania ochronnego na następujące klasy: 

 • Klasa 1 = ochrona przy mniej ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach, gdy ilość odprysków i temperatura na skutek promieniowania cieplnego są nie tak duże
 • Klasa 2 = ochrona przy ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach wysokich temperatur, przy silnym promieniowaniu cieplnym.

 

EN ISO 11612 Odzież chroniąca przed działaniem wysokich temperatur i płomieni 

 

Odzież ochronna przewidziana do ochrony przy krótkim kontakcie z płomieniami i do ochrony przed przynajmniej jednym rodzajem gorąca. Wysoka temperatura może być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana przez duże płynne odpryski metalu - albo przez różne kombinacje wymienionych czynników. Zawsze muszą być spełnione wymogi ograniczenia rozprzestrzeniania się płomieni. 

 

Kod A1-A2 

= ochrona przez ograniczenie rozprzestrzenianie się płomieni 

Kod B1-B3 

= ochrona przed gorącem konwekcyjnym 

Kod C1-C4 

= ochrona przed gorącym promieniowaniem 

Kod D1-D3 

= płynne odpryski aluminium 

Kod E1-E3 

= płynne odpryski żelaza 

Kod F1-F3 

= ciepło kontaktowe 

 

EN 13034 typ 6 Odzież ochronna przed płynnymi chemikaliami

 

Odzież ochronna z ograniczoną skutecznością ochronną przed oddziaływaniem małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub rozpryśniętych (występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów niskiego ryzyka. Brak pełnej bariery przed wnikaniem płynów, ponieważ stosujący w przypadku skażenia może na czas podjąć odpowiednie działania. Ta odzież ochronna stosowana jest np.: w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w laboratoriach.

 

Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałości. Są one ujęte w EN 14325, Metody kontrolne i klasyfikacja wytrzymałości dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań.
Kontrole parametrów R i P wykonywane są przy użyciu referencyjnych substancji chemicznych H2SO4 (30%), NaOH (10%), o-ksylen (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-ol (rozpuszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić uwagę na to, że przenoszenie wyników na inne substancje chemiczne nie jest możliwe lub wymaga przeprowadzenia odpowiednich prób dodatkowych.

 

Poziomy wytrzymałości:

 • H2SO4 R = klasa 3, P = klasa 3
 • NaOH R = klasa 3, P = klasa 3
 • klasa 3 = R > 95 %, P < 1 %
 • klasa 2 = R > 90 %, P < 5 %
 • klasa 1 = R > 80 %, p < 10 %

Odzież nie chroni przed rozpuszczalnikami organicznymi.

 

EN 1149-3 Metoda testowa Pomiar spadku ładunku
 

Pomiar opadania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiałów odzieżowych. Opadanie ładunku = przemieszczanie się ładunku przez lub poprzez materiał, przez co zmniejsza się gęstość ładunku lub potencjał powierzchni w tym punkcie, w którym znajdował się ładunek.

 

Typowe obszary zastosowania to zakłady zasilania (np. w gaz, płynne ciecze palne, paliwa), petrochemia, stacje benzynowe, czyszczenie cystern itd. Należy zwracać uwagę na bezpieczne uziemienie np. poprzez przewodzące obuwie. (opór przewodzenia obuwia < = 10ex8). Całkowite pokrycie ciała (także odzieży spodniej). Nie zdejmować w obszarach grożących eksplozją. Odzież ochronną zawsze nosić zapiętą. Do pracy w strefie eksplozji 0 i dla mieszanek gazowo/parowych grupy wybuchowej IIC wymaga się dodatkowych analiz ryzyka charakterystycznego dla danej pracy.

EN 1149-5 Wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych

Norma ta stanowi część serii norm dotyczących procedur kontroli i wymogów w zakresie właściwości elektrostatycznych odzieży. Określa ona wymogi dla odzieży elektrostatycznej i odprowadzającej ładunki elektryczne, dotyczące unikania zapłonowych wyładowań elektrostatycznych. W łatwopalnych atmosferach nasyconych tlenem te wymogi mogą okazać się niewystarczające. Ta norma nie dotyczy ochrony przed napięciem sieciowym.

EN 61482-1-2 klasa 1 Ochrona przed łukiem elektrycznym (4 kA/500 ms)

 

Norma odnosi się do testu, który symuluje działanie zakłóceniowego łuku elektrycznego na przednią stronę ciała na wysokości klatki piersiowej. Odzież ta nie jest ochronną odzieżą izolującą elektrycznie - nie służy jako ochrona przed przeniknięciem prądu do ciała. Do całkowitej ochrony ciała należy nosić odpowiednie dodatkowe wyposażenie ochronne (np. rękawica, osłonę twarzy, wizjer). Odzież nosić zawsze zapiętą. Odzież ochronną należy nosić podczas prac w strefie niskich napięć, jak np. skrzynki przyłączy domowych aby zabezpieczała przed termicznym oddziaływanie zakłóceniowego łuku elektrycznego.

 

DIN EN 14404 Ochrona kolan do prac wykonywanych klęcząc

 

Podczas prac wykonywanych klęcząc istnieje stały nacisk na kolana. Te obciążenia powinny być równomiernie rozdzielone dzięki ochronie kolan. Ponadto powinna chronić przed skaleczeniami lub uszkodzeniami spowodowanymi ostrymi powierzchniami, małymi kamykami lub podobnymi przedmiotami znajdującymi się na podłożu. Ochrona kolan została podzielona na 4 typy:

 

 • Typ 1: Ochrona kolan niezależna od odzieży, mocowana na nogach.
 • Typ 2: Poduszki w kieszeniach na nogawkach lub poduszki na stałe przymocowane do spodni
 • Typ 3: Wyposażenie nieprzymocowane do ciała.
 • Typ 4: Ochrona kolan jako część wyposażenia z dodatkowymi funkcjami.

 

Dodatkowo rozróżnia się dwa poziomy wytrzymałości:

Poziom 1: Ochrona kolan przeznaczona do płaskich nawierzchni, bez zagrożenia wystającymi przedmiotami o ponad 1 cm nad powierzchnią.
Poziom 2: Ochrona kolan przeznaczona do użytku w trudnych warunkach np. podczas klęczenia na kamieniach w kopalni lub kamieniołomach.

 

Nakolanniki PLANAM nr art. 9901027 odpowiadają ochronie kolan typu 2, poziom 1. Certyfikat jest ważny wyłącznie w połączeniu ze spodniami do pasa PLANAM, spodniami ogrodniczkami lub kombinezonem i nie może być przeniesiony na inny rodzaj artykułu.

 

 PN-EN ISO 11393-6:2019-08

 

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 6: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla ochron górnej części ciała.

 

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące skuteczności, metody badań, wymagania dotyczące konstrukcji oraz informacje w zakresie identyfikacji i znakowania dla ochron górnej części ciała zapewniających zabezpieczenie przed przecięciem ręcznymi pilarkami łańcuchowymi. Określono także procedury pobierania próbek i przygotowania wstępnego dla ochron górnej części ciała, pomiar powierzchni ochronnej, aparaturę i metody badań służące do oceny odporności na przecięcie oraz praktyczne badania eksploatacyjne w celu oceny właściwości ergonomicznych. Wytyczne dotyczące stosowania pilarek łańcuchowych oraz doboru odpowiednich ochron górnej części ciała podano w Załączniku A

 

Ta norma stanowi część szeregu norm dotyczących środków ochrony osobistej chroniących przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem przenośnych pilarek łańcuchowych.
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek dzieli się na 3 różne typy pod względem chronionych obszarów ciała:

 

 • Typ A = chroniona jest przednia strona nóg. Przy pracach wykonywanych w lesie nosi się przeważnie typ A.
 • Typ B = tak jak typ A, dodatkowo chroniona jest wewnętrzna strona nóg
 • Typ C = chroniona jest przednia i tylna strona nóg.

 

Klasa ochrony dla użytkowników pilarek przedstawiona w piktogramie informuje o ochronie przy określonych prędkościach łańcucha pilarki:

 

 • Klasa 1 = 20 m/s
 • Klasa 2 = 24 m/s
 • Klasa 3 = 28 m/s

 

Działanie ochronne może być uzyskiwane poprzez różne zasady działania, do których należą:
a) Ochrona przed łańcuchem: Wchodząc w kontakt z materiałem ochronnym, łańcuch pilarki nie jest w stanie go przeciąć.
b) Zapchanie: Po zetknięciu się z łańcuchem pilarki włókna materiału zostają wciągnięte do mechanizmu tnącego, blokując w ten sposób ruch łańcucha.
c) Wyhamowanie łańcucha: Włókna materiału ochronnego stawiają silny opór mechanizmowi tnącemu, absorbując energię obrotową, co powoduje zmniejszenie prędkości łańcucha.

 

Niejednokrotnie zastosowanie znajduje więcej niż jedna z tych zasad.
Żadna odzież ochronna nie jest w stanie zapewnić stuprocentowej ochrony przed obrażeniami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe.

 

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek PLANAM Timberguard (spodnie do pasa i spodnie ogrodniczki) odpowiada normie EN 381-5, kl. 1, typ A.

 

HACCP

 

Skrót HACCP oznacza „Hazard Analysis and Critical Control Points”, co znaczy „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”. HACCP nie jest przepisem prawnym, lecz podręcznikiem, w którym możliwe jest uwzględnienie wymogów indywidualnych dla danego przedsiębiorstwa. W przypadku tych wytycznych nie chodzi o środki ochrony indywidualnej, lecz o ochronę artykułów spożywczych.

 

OEKO-TEX® Standard 100

 

OEKO-TEX® Standard 100 jest niezależnym systemem kontroli i certyfikacji surowców, półfabrykatów i produktów tekstylnych na wszystkich etapach ich przetworzenia. Przykładowe artykuły podlegające certyfikacji: surowe i farbowane/uszlachetniane przędze, surowe i farbowane/uszlachetniane tkaniny i dzianiny, artykuły konfekcjonowane (odzież wszelkiego rodzaju, tekstylia domowe, bielizna pościelowa, artykuły frotowe, zabawki tekstylne i wiele innych).

 

Kryteria

 
Badania na obecność substancji szkodliwych obejmują:

 • substancje zabronione ustawowo,
 • substancje objęte ustawową reglamentacją,
 • substancje o znanym niekorzystnym wpływie na zdrowie (poza chemikaliami objętymi regulacjami ustawowymi)
 • oraz parametry profilaktyki zdrowotnej.

 

Całość wymagań znacząco wykracza poza obowiązujące przepisy krajowe. System OEKO-TEX® Standard 100 powstał na początku lat 90-tych XX wieku w reakcji na zapotrzebowanie konsumentów i ogółu społeczeństwa na tekstylia nie mające szkodliwego wpływu na zdrowie. „Trucizna w tekstyliach” i inne nagłówki w gazetach o podobnie negatywnym wydźwięku w tamtych czasach pojawiały się bardzo często i piętnowały chemikalia używane w produkcji tekstyliów jako szkodliwe i groźne dla zdrowia. Wymagań stawianych nowoczesnym produktom tekstylnym nie da się jednak spełnić bez zastosowania pewnych substancji chemicznych. Modne kolory, łatwa pielęgnacja, długa żywotność i wiele innych właściwości funkcjonalnych to szereg cech, których oczekuje się obecnie po tekstyliach i w zależności od zastosowania (np. w przypadku odzieży roboczej i ochronnej) są one po części niezbędne.

 

Odzież ochronna UV z filtrem przeciwsłonecznym

 

Największy ludzki organ, skóra jest narażona w lecie na wielkie niebezpieczeństwo. Promieniowanie ultrafioletowe może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka skóry. Zwykłe tkaniny przepuszczają promienie i nie gwarantują wystarczającej ochrony.

 

Kolekcja posiadająca certyfikaty ochrony UV „ PROTECT 80” i „PROTECT 40” gwarantuje optymalną prewencję. Podobnie jak w przypadku innych środków chroniących przed słońcem, wartość filtra ochronnego zapewnia bezpieczne i dłuższe przebywanie na słońcu. Osoba nosząca odzież 80, względnie 40 razy dłużej przebywać na słońcu niż osoba bez ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego uszlachetnione ubrania ze zintegrowanym filtrem ochronnym oferują optymalną ochronę dla skóry. Wrażliwe na słońce osoby mogą przebywać dzięki tym ubraniom dłużej na słońcu, bez konieczności smarowania całego ciała kremem ochronnym. W celu określenia czasu ochrony własnej, czyli czasu, w którym można ryzykować ekspozycję na słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać indywidualny typ karnacji. Wskazany stopień ochrony UV, np. Protect 80, określa, o jaki współczynnik można przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie przez noszenie tekstyliów.

Hit cenowy