Wczytuję dane...

Rękawice chemiczne chemoochronne

20

W naszej ofercie znajdują się rękawice chemiczne, wykonane są z lateksu, winylu, nitrylu, neoprenu, gumy, butylu, vitonu i ich odmian. Charakteryzują się różną odpornością chemiczną, wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na drobnoustroje godnie z EN-374-2. Rękawice chemiczne stanowią element ochronny podczas pracy z szkodliwymi substancjami. Wszystkie dostępne w naszej ofercie rękawice ochronne chemiczne spełniają normę EN374. Są przeznaczone do pracy w laboratorium, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym oraz służbie zdrowia.

Chemikalia są niezbędną częścią działalności wielu pracodawców. Staramy się chronić naszych pracowników najlepiej, jak potrafimy, zastępując mniej niebezpieczne chemikalia tam, gdzie to możliwe, kontrole inżynieryjne w celu zminimalizowania narażenia oraz wdrażanie kontroli administracyjnych w celu dalszego zmniejszenia narażenia. Jednak pomimo tych kontroli pracownicy nadal są narażeni na poważne zagrożenia dla zdrowia spowodowane tymi chemikaliami, które mogą obejmować oparzenia, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność narządów, bezpłodność, ślepotę, raka, a nawet śmierć. W przypadku narażenia mamy moralny i prawny obowiązek chronić naszych pracowników przed tymi zagrożeniami. Ostatnią linią obrony, jaką możemy im zaoferować, są środki ochrony osobistej (PPE).

Rękawice odporne na chemikalia są niezbędne do ochrony pracowników przed niebezpiecznymi i toksycznymi chemikaliami. Stanowią ostateczną barierę między pracownikiem a potencjalnie śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia. Narażenie na kwasy może prowadzić do poparzeń, a nawet do rozpuszczenia ciała pracownika. Chociaż ta makabryczna myśl może być najbardziej oczywistym przykładem zagrożenia chemicznego, nie jest to jedyne zagrożenie ani nie jest najgorsze. Niektóre substancje chemiczne mogą przenikać przez skórę człowieka, przedostając się do krwiobiegu i dostając się do ważnych narządów. Ofiary tych ekspozycji nie zawsze od razu zdają sobie sprawę z problemu; mogli mieć tylko niewielką wysypkę lub niewielki dyskomfort w miejscu kontaktu substancji chemicznej ze skórą. To, czego mogą nie zdawać sobie sprawy, to wewnętrzne uszkodzenia, które substancja chemiczna powoduje w ich ciałach. Komórki rakowe mogą zacząć szybko rosnąć i rozprzestrzeniać się; tkanki w ich płucach, sercu, nerkach lub wątrobie mogą zostać zniszczone lub zmutowane, kładąc podwaliny pod niewydolność narządów w przyszłości. Niektóre ekspozycje mogą zająć lata, zanim pojawią się objawy i zostaną zidentyfikowane uszkodzenia.

Rozumiejąc powagę zagrożeń, z którymi borykają się pracownicy, musimy zapewnić, że ich ŚOI odpowiednio chronią ich przed tymi zagrożeniami. Rozpoczyna się to przeglądem karty charakterystyki danej substancji chemicznej. Zawiera obszerne informacje o zagrożeniach oraz sposobach reagowania i leczenia narażenia. Wskazuje również, jakie środki ochrony osobistej są wymagane podczas pracy z substancją chemiczną. Informacje te można znaleźć w sekcji 8 – Kontrola narażenia i ochrona osobista. Gdy wymagane są rękawice, karta charakterystyki również wskazuje właściwy rodzaj rękawic. Rękawice odporne na chemikalia są wykonane z różnych materiałów, z których każdy inaczej reaguje na chemikalia, więc nie ma jednego rodzaju rękawic chroniących przed każdą ekspozycją na chemikalia. Dostarczenie niewłaściwej rękawicy może mieć tragiczne konsekwencje dla pracowników, którzy ufają, że będziemy ich chronić. Nie wszystkie rękawiczki chemiczne są takie same. Grubsze rękawice są bardziej odporne na chemikalia, ale mogą również wpływać na chwyt i zręczność danej osoby, co prowadzi do innych problemów związanych z bezpieczeństwem. Materiał rękawic może również wpływać na ich ochronę i odporność. Niektóre typowe materiały stosowane do produkcji rękawic chemicznych to: 

Nitryl – kauczuk nitrylowy, zwany także Buna-N lub NBR, jest odporny na ciepło, nie przepuszcza  gazu i oleju. Ze względu na swoją odporność na olej jest często stosowany w przemyśle motoryzacyjnym do produkcji uszczelek, oringów, uszczelnień olejowych i przewodów silnikowych. Nitryl jest również wykorzystywany w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako samouszczelniające się zbiorniki paliwa i pęcherze. Jego trwałość i odporność sprawiają, że jest szeroko stosowany do produkcji wytrzymałych rękawic ochronnych z nitrylu, a także do rękawic medycznych, ponieważ jest mniej podatny na alergie niż lateks i jest bardziej wytrzymały niż silikon. Rękawice nitrylowe chronią również materiały (takie jak części elektroniczne, szkło i metal), a także inne osoby, z którymi mogą się spotkać pracownicy. Dokładne określenie chemikaliów, substancji drażniących lub innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów, z którymi spotykają się pracownicy, wymaga przeprowadzenia odpowiedniej oceny ryzyka i zarządzania nim. Pomoże to określić odpowiednią jednorazową rękawicę ochronną do użytku, w zależności od branży, miejsca pracy i zadania. Niektóre z chemikaliów, przed którymi rękawice nitrylowe mogą chronić, obejmuje lista związków chemicznych  zgodnie z normami testowymi EN374.Rękawice nitrylowe nadają się również do ochrony przed mikroorganizmami, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, dzięki czemu są niezwykle wszechstronną rękawicą ochronną.

Butyl – kauczuk syntetyczny, który zapewnia dobrą ochronę przed nadtlenkami, silnie korozyjnymi kwasami, mocnymi zasadami, ketonami, estrami i związkami nitrowymi. Butyl jest odporny na utlenianie i ścieranie oraz dobrze sprawdza się w niskich temperaturach, ponieważ nie sztywnieje.

Lateks – ogólnie uważany za wygodny i stanowiący dobry materiał dla rękawic ogólnego przeznaczenia. Zapewniają dobrą ochronę przed wodnymi roztworami kwasów, zasad, soli i ketonów, mają dobrą elastyczność i dobrze funkcjonują w gorącym i zimnym środowisku. Alergie na lateks mogą uniemożliwić ich używanie przez niektórych pracowników.

Neopren – bardzo gęsty i dobrze odporny na rozdarcia. Jest również bardzo giętki i pozwala na lepszą precyzyjną manipulację. Ogólnie uważany za lepszy od lateksu. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko dostarczanie pracownikom środków ochrony osobistej; ważne aby upewnić się, że rozumieją zagrożenia, na które są narażeni oraz jak używać, konserwować i przechowywać swoje ŚOI. Można to osiągnąć tylko poprzez szkolenie. Ze względu na poważne zagrożenia dla zdrowia związane z chemikaliami, rękawice odporne na chemikalia powinny być zawsze sprawdzane przed ich użyciem. Odbarwienie, zużycie, degradacja i przebicia mogą być oznakami uszkodzenia rękawicy, co może umożliwić przenikanie substancji chemicznych przez rękawicę i kontakt ze skórą pracownika. Napełnienie rękawicy powietrzem, a następnie uszczelnienie jej poprzez zwijanie rękawicy w kierunku palców, a następnie mocne dociśnięcie to sposób na wykrycie przebić lub zużycia, które nie są wyraźnie widoczne gołym okiem.

Rozwiń Zwiń
Sortuj według:
Wyświetl po produktów

Hit cenowy