Wczytuję dane...

Odzież ochronna BHP, część 1 - odzież chroniąca przed promieniowaniem, pogodą i temperaturami

Jeśli pracujesz w miejscu, w którym odpowiednia odzież robocza jest niezbędna, to artykuł blogowy właśnie dla Ciebie. Ważne jest, aby wybrać produkt, który będzie spełniał Twoje potrzeby i zapewni Ci pełen komfort. Poznaj kilka porad na temat tego, jak wybrać odpowiedni strój do pracy!

Jak wybrać właściwą odzież roboczą?

Wybierając ubrania robocze BHP należy brać pod uwagę kilka parametrów, które muszą być rozpatrywane kompleksowo. Aby pomóc Ci w podjęciu decyzji, jaka odzież robocza będzie dla Ciebie najlepsza, są trzy główne aspekty do rozważenia. Zaliczają się do nich bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, komfort oraz funkcjonalność.

Odzież robocza EN 343 - chroniąca przed złą pogodą

Ta europejska norma podaje jasno określone wymogi odnośnie odzieży ochronnej na złą pogodę. Parametry sprawdzane według tej normy to odporność na przenikanie wody i pary wodnej. Inaczej zwane wodoszczelność i przewiewność podzielone są na 3 klasy.

Wymogi dla odporności na przenikanie wody:

 • Klasa 1 ≥ 8000 Pa przed wstępną obróbką tkaniny.
 • Klasa 2 ≥ 8000 Pa po wstępnej obróbce i przed uszlachetnieniem tkaniny i szwów.
 • Klasa 3 (najlepsza) ≥ 13000 Pa po obróbce wstępnej tkaniny, szwów i przed uszlachetnieniem szwów.

Wymogi dla odporności na przenikanie pary wodnej:

 • Klasa 1 = Ret > 40.
 • Klasa 2 = Ret > 20 ≤ 40.
 • Klasa 3 (najlepsza) = Ret ≤ 20.

Wybierając przeciwdeszczowe ubrania robocze sobie lub swoim pracownikom warto uwzględnić wymienione wyżej parametry. Zadbasz wtedy o komfort w pracy swoich pracowników, zwiększając tym samym ich wydajność.

EN 342 Odzież chroniąca przed chłodem

Ubrania robocze noszone są podczas pracy w chłodniach. Aby zapewniać optymalną ochronę, odzież ta musi być noszona jako ubranie w komplecie. Jak na przykład kurtka - spodnie na szelkach, bluza – spodnie na szelkach lub kombinezon. Ponadto odpowiednia ochrona głowy i rąk oraz buty ochronne. Podczas procesu sprawdzania według normy EN 342 testowana jest izolacja cieplna oraz przepuszczalność powietrza. 

Ten piktogram podaje informację o stopniu skuteczności ochrony. Liczby, które znajdują się pod spodem, oznaczają np. 0,477 (B) zmierzoną wynikową cieplną izolację podstawową, przy czynnościach wykonywanych na stojąco, obciążenie bardzo lekkie do średniego. Odpowiedni czas działań przy różnych temperaturach otoczenia można odczytać z poniższej tabeli na podstawie zmierzonych wartości:

 

Izolacja 
l cler 
m² K/W

Noszący wykonujący 
czynności na stojąco 
75 W/m²

Noszący działający w 
ruchu, lekkie obciążenie 
115 W/m² 

Noszący działający w 
ruchu, średnie obciążenie 
170 W/m² 

 

8h 

1h 

8h 

1h 

8h 

1h 

0,17 

19 

11 

11 

-9 

0,23 

15 

5 

5 

-5 

-8 

-19 

0,31 

11 

-2 

-1 

-15 

-19 

-32 

0,39 

7 

-10 

-8 

-25 

-28 

-45 

0,47 

-17 

-15 

-35 

-38 

-58 

0,54 

-3 

-25 

-22 

-44 

-49 

-70 

0,62 

-7 

-32 

-29 

-54 

-60 

-83 

 

Pamiętaj, że decydując się na zakup odpowiedniej odzieży roboczej ocieplanej, warto jednak posługiwać się normami oraz zawartymi w nich parametrami. Działania te w sposób pozytywny wpłyną na bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie.

EN 14058 odzież chroniąca podczas pracy w chłodnym otoczeniu

W przypadku umiarkowanie niskich temperatur stosowane jest ubranie robocze chroniące przed miejscowym wychłodzeniem ciała. Ubrania te służą także do prac wykonywanych we wnętrzach, np. w przemyśle spożywczym. W takich przypadkach odzież zwykle nie musi być wykonana z materiałów wodoszczelnych lub nieprzepuszczających powietrza. Elementy odzieży roboczej służą wówczas do ochrony ciała przed chłodnym otoczeniem.

Odzież robocza BHP chroniąca do prac spawalniczych i podobnych - EN ISO 11611

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ta służy ochronie osób przy spawaniu oraz procesach pokrewnych z porównywalnym zagrożeniem. Akcesoria spawalnicze i ubrania dla spawacza chronią noszącego przed drobnymi odpryskami metalu i tak zwanymi perłami ze spawania. Odzież robocza z tej kategorii chroni także przed iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i przed promieniowaniem cieplnym w łuku elektrycznym. W normalnych warunkach spawania zapewnia w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od przewodów będących pod napięciem stałym do około 100 V.

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież robocza dzieli się w zależności od działania ochronnego na następujące klasy: 

 • Klasa 1 = ochrona przy mniej ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach, gdy ilość odprysków i temperatura na skutek promieniowania cieplnego są nie tak duże.
 • Klasa 2 = ochrona przy ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach wysokich temperatur, przy silnym promieniowaniu cieplnym.

Pomimo tego, zalecamy również stosowanie właściwych butów roboczych podczas prac spawalniczych. W naszej ofercie znajdziesz różnego rodzaju bezpieczne obuwie ochronne BHP przeznaczone specjalnie do takich prac.

Odzież BHP chroniąca przed działaniem wysokich temperatur i płomieni - EN ISO 11612

Odzież ochronna przewidziana do ochrony przy krótkim kontakcie z płomieniami i do ochrony przed przynajmniej jednym rodzajem gorąca. Wysoka temperatura może być konwekcyjna i promieniująca. A także spowodowana przez duże płynne odpryski metalu - albo przez różne kombinacje wymienionych czynników. Zawsze muszą być spełnione wymogi ograniczenia rozprzestrzeniania się płomieni. Poniższa tabela pomoże w wyborze odpowiedniego ubrania roboczego dla Ciebie lub Twoich pracowników:

Kod A1-A2 

= ochrona przez ograniczenie rozprzestrzenianie się płomieni

Kod B1-B3 

= ochrona przed gorącem konwekcyjnym

Kod C1-C4 

= ochrona przed gorącym promieniowaniem

Kod D1-D3 

= płynne odpryski aluminium

Kod E1-E3 

= płynne odpryski żelaza

Kod F1-F3 

= ciepło kontaktowe

 

W naszym sklepie BHP znajdziesz środki ochrony z wysokiej jakości materiałów w kategorii odzież trudnopalna dla spawaczy. Oferujemy szeroki wybór bluz, kurtek oraz kapturów i innych akcesoriów spawalniczych. W celu pewnego bezpieczeństwa rekomendujemy zaopatrzyć się także w specjalne buty robocze dla spawacza.

Ubrania robocze BHP chroniące przed płynnymi chemikaliami - EN 13034 typ 6

Odzież z ograniczoną skutecznością ochronną przed oddziaływaniem małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub rozpryśniętych (występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów niskiego ryzyka. Brak pełnej bariery przed wnikaniem płynów - stosujący w przypadku skażenia może na czas podjąć odpowiednie działania. Ta odzież ochronna wykonana jest ze specjalnych materiałów. Szeroko stosowana jest w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w laboratoriach.

Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałości. Ujęte w normie EN 14325 - Metody kontrolne i klasyfikacja wytrzymałości dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań. Kontrole parametrów R i P wykonywane są przy użyciu referencyjnych substancji chemicznych H2SO4 (30%), NaOH (10%), o-ksylen (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-ol (rozpuszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić uwagę na to, że przenoszenie wyników na inne substancje chemiczne nie jest możliwe. Wymaga czasem przeprowadzenia odpowiednich prób dodatkowych.

Poziomy wytrzymałości:

 • H2SO4 R = klasa 3, P = klasa 3,
 • NaOH R = klasa 3, P = klasa 3,
 • klasa 3 = R > 95 %, P < 1 %,
 • klasa 2 = R > 90 %, P < 5 %,
 • klasa 1 = R > 80 %, p < 10 %.

Uwaga: odzież nie chroni przed rozpuszczalnikami organicznymi.

HACCP

Skrót HACCP oznacza „Hazard Analysis and Critical Control Points”. W przetłumaczeniu na język polski znaczy „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”. HACCP nie jest przepisem prawnym. Jest podręcznikiem, w którym możliwe jest uwzględnienie wymogów indywidualnych dla danego przedsiębiorstwa. W przypadku tych wytycznych nie chodzi o środki ochrony indywidualnej, lecz o ochronę artykułów spożywczych. Istnieje jednak 7 zasad, które powinny być uwzględnione przez zakłady:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
 2. Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli (CCP).
 3. Określenie dla każdego CCP wartości docelowych i granic tolerancji.
 4. Ustalenia sposobu monitorowania każdego CCP.
 5. Opracowanie działań korygujących.
 6. Ustalenia procedury weryfikacji systemu w celu potwierdzenia, że jest on skuteczny i zgodny z planem.
 7. Potwierdzenie dokumentacji i zapisów.

OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100 jest niezależnym systemem kontroli i certyfikacji surowców, półfabrykatów i produktów tekstylnych na wszystkich etapach ich przetworzenia. Przykładowe artykuły podlegające certyfikacji: surowe i farbowane/uszlachetniane przędze, surowe i farbowane/uszlachetniane tkaniny i dzianiny, artykuły konfekcjonowane (odzież wszelkiego rodzaju, tekstylia domowe, bielizna pościelowa, artykuły frotowe, zabawki tekstylne i wiele innych).

Kryteria

Badania na obecność substancji szkodliwych obejmują:

 • substancje zabronione ustawowo,
 • substancje objęte ustawową reglamentacją,
 • substancje o znanym niekorzystnym wpływie na zdrowie (poza chemikaliami objętymi regulacjami ustawowymi),
 • oraz parametry profilaktyki zdrowotnej.

Całość wymagań znacząco wykracza poza obowiązujące przepisy krajowe. System OEKO-TEX® Standard 100 powstał na początku lat 90-tych XX wieku w reakcji na zapotrzebowanie konsumentów i ogółu społeczeństwa na tekstylia nie mające szkodliwego wpływu na zdrowie. „Trucizna w tekstyliach” i inne nagłówki w gazetach o podobnie negatywnym wydźwięku w tamtych czasach pojawiały się bardzo często. Piętnowały chemikalia używane w produkcji tekstyliów jako szkodliwe i groźne dla zdrowia. Wymagań stawianych nowoczesnym produktom tekstylnym nie da się jednak spełnić bez zastosowania pewnych substancji chemicznych. Modne kolory, łatwa pielęgnacja, długa żywotność i wiele innych właściwości funkcjonalnych to szereg cech, których oczekuje się obecnie po tekstyliach i w zależności od zastosowania (np. w przypadku odzieży roboczej i ochronnej) są one po części niezbędne.

Odzież ochronna UV z filtrem przeciwsłonecznym

Największy ludzki organ, skóra jest narażona w lecie na wielkie niebezpieczeństwo. Promieniowanie ultrafioletowe może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka skóry. Zwykłe tkaniny przepuszczają promienie i nie gwarantują wystarczającej ochrony.

Kolekcja posiadająca certyfikaty ochrony UV „PROTECT 80” i „PROTECT 40” gwarantuje optymalną prewencję. Podobnie jak w przypadku innych środków chroniących przed słońcem, wartość filtra ochronnego zapewnia bezpieczne i dłuższe przebywanie na Słońcu. Osoba nosząca odzież 80, względnie 40 razy dłużej może przebywać na słońcu niż osoba bez ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego uszlachetnione ubrania ze zintegrowanym filtrem ochronnym oferują optymalną ochronę dla skóry. Wrażliwe na promieniowanie osoby mogą przebywać dzięki tym ubraniom dłużej na Słońcu, bez konieczności smarowania całego ciała kremem ochronnym. W celu określenia czasu ochrony własnej, czyli czasu, w którym można ryzykować ekspozycję na Słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać indywidualny typ karnacji. Wskazany stopień ochrony UV, np. Protect 80, określa, o jaki współczynnik można przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie przez noszenie tekstyliów.

Potrzebujesz specjalistycznej odzieży BHP? Sprawdź naszą ofertę!

Jeżeli szukasz specjalistycznego ubrania ochronnego do pracy, nasza oferta jest właśnie dla Ciebie. W naszym sklepie BHP znajdziesz wysokiej jakości odzież ochronną roboczą BHP, obuwie ochronne oraz rękawice robocze. Oprócz fachowych ubrań dla pracowników, oferujemy także wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie robocze i ochronne. Podkreślamy, że przestrzeganie norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków w pracy oraz poprawia efektywność funkcjonowania firmy.

Jeżeli nie znalazłeś właściwej informacji dla siebie, zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią wpisu blogowego. W części 2 dowiesz się o normach dotyczących odzieży ostrzegawczej, elektrostatycznych ubraniach roboczych, a także o środkach zapobiegawczych podczas prac wykonywanych klęcząc. Zapraszamy do lektury!