Wczytuję dane...

BEZPIECZEŃSTWO OD STÓP DO GŁÓW - część 1

Podstawowym celem ochronnej odzieży roboczej jest zapewnienie pracownikowi pełnego bezpieczeństwa podczas wykonywania swoich zadań - nawet w najtrudniejszych warunkach. W dwóch częściach tego artykułu skupimy się na wybranych elementach odzieży roboczej, której zadaniem jest ochrona pracownika - od odpowiedniego obuwia aż po hełm czy czapkę, czyli dosłownie: od stóp do głów!

GŁOWA

Ochrona głowy to jeden z najistotniejszych obszarów w branży odzieży roboczej - przede wszystkim dlatego, że to właśnie głowa pracownika często najbardziej narażona jest na różnego rodzaju urazy i uszkodzenia, te zaś z kolei mogą okazać się wyjątkowo groźne. Z tego też względu w Portwest nie ma mowy o jakichkolwiek kompromisach, jeśli chodzi o właściwości ochronne nakryć głowy - wszystkie produkty nie tylko spełniają, ale wręcz przewyższają parametry obowiązujących norm.

Prześledźmy to na przykładzie dwóch popularnych typów ochronnych nakryć głowy: czapek antyskalpowych i hełmów przemysłowych.

 • Czapki antyskalpowe

Znajdują zastosowanie przy większości rodzajów aktywności zawodowej - używa ich się wszędzie tam, gdzie ryzyko urazu głowy jest stosunkowo niewielkie, ale niezbędna jest ochrona użytkownika przed różnymi obiektami statycznymi bądź elementami konstrukcji takimi jak:

 • niski strop,
 • wystające elementy konstrukcji,
 • ostre lub spiczaste przedmioty (np. naroża).

Czapki antyskalpowe muszą mieć lekką i nieinwazyjną konstrukcję, aby zapewnić użytkownikowi komfort pracy i pełną swobodę ruchów - ale również spełniać wyjątkowo restrykcyjne normy bezpieczeństwa. W tym celu poddaje się je m.in. testom weryfikującym ich stopień pochłaniania uderzenia: uderza się w nie masą 5 kg, zrzuconą z wysokości 250 mm z maksymalną dozwoloną siłą 15 kN. W ramach testów uderzeniom poddaje się zarówno przód, jak i tył czapki, a kąt uderzenia zmienia się od 30° do 60° - aby jak najlepiej zasymulować realne niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas wykonywania pracy.

Dodatkowo sprawdzana jest też wytrzymałość antypenetracyjna - sprawdzająca wytrzymałość czapki na przebicie. Podczas takich testów czapka umieszczana jest na stałym elemencie o kształcie ludzkiej głowy i poddawana uderzeniu masy 500 g z wysokości 500 mm.

Wszystkie czapki antyskalpowe dostępne w ofercie Portwest (PW59, PW79, PW69 i PW89) nie tylko spełniają, ale przewyższają wymogi określającej powyższe parametry normy EN 812:2012.

 • Hełmy przemysłowe

Standardy w tej kategorii wyznacza norma EN 397 - hełmy ochronne dla przemysłu mają za zadanie chronić użytkownika statycznego przed niebezpieczeństwami. Kontrola zgodności produktów z normą polega na serii badań zderzeniowych, przeprowadzanych przy użyciu wzorcowej głowicy i spadającej masy.

Spełniający normy hełm musi być zweryfikowany pod kątem czterech kluczowych elementów:

 • uderzenie - hełm nie może pozwolić na przekazanie do głowy użytkownika siły większej niż 5 kN po upadku przedmiotu o wadze 1 kg z 1 m wysokości (test przeprowadza się w temperaturze od +50°C do -10°C),
 • penetracja - w przypadku uderzenia, kraniec użytej masy testowej (3 kg spuszczane z wysokości 1 m) nie może stykać się z czaszką (test przeprowadzany jest również w temperaturze od +50°C do -10°C),
 • palność - wystawiony na działanie ognia hełm nie może palić się (z widocznym płomieniem) dłużej niż 5 sekund po usunięcia źródła płomienia,
 • mocowanie - kluczowe dla skuteczności hełmu jest jego odpowiednie umieszczenie na głowie użytkownika - aby to zapewnić, sama skorupa hełmu albo opaska na głowę musi być wyposażona w pasek podbródkowy lub uchwyty do jego mocowania.

Co ważne, zgodnie z normą 397, prawidłowe oznakowanie hełmu powinno obejmować rok i kwartał produkcji (wszystkie hełmy przemysłowe Portwest mogą być użytkowane przez 7 lat od daty produkcji).

OCZY I TWARZ

 Praca w konkretnych obszarach przemysłu, takich jak spawalnictwo i procesy pokrewne, wymaga stosowania odpowiednich środków ochronnych. Są one nie do przecenienia, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę oczu - zarówno przed ryzykami związanymi z aspektami ergonomicznymi, jak i zagrożeniami o charakterze radiacyjnym, palnym, mechanicznym lub elektrycznym.

Mowa tu przede wszystkim o okularach ochronnych, goglach i maskach tarczowych - a dotycząca ich europejska norma EN 175 określa parametry dotyczące między innymi:

 • Zasad projektowania

Norma jasno określa minimalny zakres pola widzenia umożliwiający pracownikowi zarówno bezpieczną pracę, jak i optymalną widoczność podczas spawania (zakres ten różni się w przypadku okularów, gogli i osłon twarzy). Norma opisuje również właściwości materiałów użytych do produkcji tych konkretnych środków ochrony osobistej - we wszystkich częściach wewnętrznych muszą one być nieprzezroczyste, aby uniknąć odbijania światła podczas spawania.

 • Odporności na uderzenia

Może być ona odpowiednio niska (45 m/s - symbol “F” na okularach i goglach spawalniczych) lub średnia (120 m/s - symbol “B” na goglach i osłonach twarzy).

 • Ochrony przed rozpryskami roztopionego metalu i gorącymi częściami stałymi

Jest to badanie opcjonalne przeprowadzane dla gogli i osłon twarzy (nie dla okularów) - produkty, które je przeszły oznaczone są symbolem “9”.

 KORPUS

W spawalnictwie i procesach pokrewnych, charakteryzujących się dużym ryzykiem i ekspozycją na czynniki niebezpieczne, bardzo istotna jest ochrona całego ciała użytkownika - nie tylko oczu i głowy. Wymogi bezpieczeństwa w tym obszarze określa szczegółowo międzynarodowa norma EN ISO 11611 - w jej ramach wyróżnia się 2 klasy produktów, w zależności od ich parametrów:

 • Klasa 1

Ochrona przed mniej niebezpiecznymi technikami spawalniczymi - mniejsze zagrożenie rozpryskami oraz promieniowaniem.

 • Klasa 2

Ochrona przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawalniczymi - duże zagrożenie rozpryskami oraz promieniowaniem.

Norma EN ISO 11611 szczegółowo określa m.in. wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie, wytrzymałość szwów, wymogi dla skóry czy transfer gorąca - a Portwest ma w swojej ofercie 40 produktów certyfikowanych na zgodność z tą normą.

Na tym kończymy pierwszą część artykułu poświęconego bezpieczeństwu w pracy od stóp do głów. Jeśli temat odzieży ochronnej jest Wam bliski, już teraz zapraszamy Was do drugiej części artykułu - skupimy się w niej na ochronie kończyn, a przede wszystkim: dłoni i stóp.