Wczytuję dane...

BEZPIECZEŃSTWO OD STÓP DO GŁÓW - część 2

W pierwszej części naszego artykułu poznaliście najważniejsze informacje dotyczące norm bezpieczeństwa odzieży roboczej przeznaczonej dla ochrony głowy, oczu i ciała pracowników, zwłaszcza tych aktywnych w branży spawalniczej. Dziś skupiamy się na równie ważnym temacie: ochronie kończyn (przede wszystkim: dłoni i stóp).

DŁONIE

Najważniejszym elementem odzieży roboczej chroniącym dłonie pracownika są rękawice - jednakże w zależności od warunków pracy i stopnia ekspozycji na różne zagrożenia, wyróżniamy kilka ich typów. W tym artykule skupimy się przede wszystkim na rękawicach chroniących przed zimnem oraz na rękawicach chroniących przed chemikaliami i mikroorganizmami.

Rękawice chroniące przed zimnem

Mowa tu o ochronie przed zimnem kontaktowym do -50°C, związanym z warunkami klimatycznymi lub aktywnością zawodową. Szczegółowe wymagania dotyczące rękawic w tym zakresie reguluje europejska norma EN 511, bazująca na 3 badaniach wydajności:

  • Zimno konwekcyjne

W ramach testów, rękawicę ochronną umieszcza się na modelu dłoni, a następnie ogrzewa się go do temperatury 30-35°C. Ilość energii potrzebnej do utrzymania tego poziomu ciepła to właśnie poziom wydajności rękawicy - określa się go na 4-stopniowej skali (im wyższy poziom wydajności, tym lepsze właściwości izolacyjne rękawicy).

  • Zimno kontaktowe

Materiał, z którego wykonana jest rękawica umieszczany jest podczas testów między dwiema metalowymi płytkami - jedną ogrzewaną i jedną zimną. Na tej podstawie obliczana jest oporność cieplna rękawicy, a następnie przedstawia się ją w 4-stopniowej skali (im wyższy opór cieplny, tym większa izolacyjność rękawicy).

  • Przenikanie wody

Badanie nieprzepuszczalności wody to test, którego wyniki oznaczane są wyłącznie jako 0 lub 1. Podczas badania próbka rękawic zanurzana jest w wodzie - jeśli po 30 minutach woda nie przeniknie przez materiał, z którego wykonana jest rękawica, jest on klasyfikowany jako wodoodporny.

W ofercie Portwest jest aż 19 modeli rękawic przetestowanych i spełniających normę EN 511.

Rękawice ochronne chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami

W tym zakresie zastosowanie ma norma EN 374, składająca się z trzech części (EN 374-1, EN 374-2 i EN 374-3).

  • EN 374-1

Ogólne wymogi dotyczące rękawic chroniących użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami.

  • EN 374-2

Norma ta obejmuje 2 badania:

  • Badanie przewiewności / przenikania wody

Tak określa się badanie ruchu substancji chemicznej lub mikroorganizmu przez materiały porowate, szwy, dziurki lub inne niedoskonałości materiału ochronnego rękawicy.

  • Odporność na mikroorganizmy

Dla tego badania wymagany jest co najmniej 2 poziom AQL - to znaczy, że dozwolona liczba wad dla całości lub określonych partii produkcji musi być mniejsza niż 1,5 (nie więcej niż 1,5% może nie być zgodna z wymaganiami).

  • EN 374-3

W ramach zgodności z tą normą przeprowadza się badanie przenikalności przez rękawicę stałych lub ciekłych związków chemicznych. Na tej podstawie określa się ocenę wydajności materiału (w 6-stopniowej skali).

Portwest ma w swojej ofercie 9 typów rękawic certyfikowanych zgodnie z normą EN 374.

STOPY

Obuwie ochronne to temat, któremu można by poświęcić osobny artykuł - w tym tekście skupimy się na jednym wybranym aspekcie z tego obszaru, a mianowicie na różnicy pomiędzy obuwiem antystatycznym a obuwiem ESD.

Oba te rodzaje obuwia stosowane są do ochrony przed ruchem i tarciem wywołującym powstanie ładunku elektrycznego w ciele użytkownika - zjawiska mogącego prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym nawet eksplozji lub uszkodzeń elementów urządzeń elektronicznych w miejscu pracy. Ich właściwości są jednak różne - a wybór konkretnego modelu obuwia powinien być uzależnionych od okoliczności, warunków pracy i innych czynników środowiskowych.

Prześledźmy poszczególne różnice właściwości obuwia antystatycznego i obuwia ESD, przedstawiając je w formie tabeli:

 

Obuwie antystatyczne

 

Obuwie ESD (rozpraszające)

Chroni przed średnim poziomem napięcia elektrycznego, które może spowodować poważne szkody.

Chroni produkty i obwody elektroniczne przed elektrycznością statyczną, która może je uszkodzić w przypadku rozładowania.

Może być noszone w różnych środowiskach pracy.

Przeznaczone jest dla przemysłu elektronicznego i laboratoriów - oraz dla miejsc pracy, w których używa się wrażliwych urządzeń elektronicznych.

Posiada opór elektryczny wahający się między 0,1 a 1000 mega omów (MO) - mierzony zgodnie z normą EN 20344:2011.

Posiada wyjątkowo niski opór elektryczny - pomiędzy 0,1 a 100 mega omów (MO).

 Na tym kończymy nasz dwuczęściowy cykl poświęcony ochronie ciała użytkowników odzieży roboczej od stóp do głów! Jeśli któryś z poruszonych tematów szczególnie Was zainteresował, zachęcamy do aktywności w komentarzach. Chętnie rozwiniemy w osobnych publikacjach treści, które będą się cieszyć Waszym szczególnym zainteresowaniem!