Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Impel Delivery Sp. z o.o., 50-304 Wrocław ul. Antoniego Słonimskiego 1 („Spółka”).

e-mail: sklep@bhponline-24.pl

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby funkcjonowania serwisu bhponline-24.pl („Serwis”). W ramach powyższego Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby:

 • obsługi Twojego konta użytkownika w naszym Serwisie („cele obsługi użytkownika”);
 • dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników na podstawie danych statystycznych i analitycznych zbieranych przez pliki cookies i podobne technologie, w tym zakresie źródłem Twoich danych osobowych takich jak wykorzystywana przez Ciebie przeglądarka, numer IP i czas spędzony na stronie jest Twoja aktywność w Serwisie („cele analityczne”);
 • marketingu bezpośredniego i promocji Spółki, jeżeli wyrazisz zgodę na to, żebyśmy się z Tobą kontaktowali w takich celach („cele marketingowe”).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu płynności funkcjonowania Serwisu (w ramach celów analitycznych) oraz zapewnienia poprawnej obsługi Twojego konta użytkownika w Serwisie, jeśli jesteś przedstawicielem osoby prawnej (w ramach celów obsługi użytkownika);
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych opiera się na umowie zawartej pomiędzy Tobą, a Spółką, która dotyczy obsługi Twojego konta użytkownika, jeżeli działasz jako osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą);
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielona przez Ciebie zgoda (jeżeli zdecydujesz się ją nam udzielić), którą możesz wycofać w dowolnej chwili (w zakresie celów marketingowych).

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do realizacji przez nas powyższych celów przetwarzania danych.

Kto może mieć wgląd w Twoje dane?

Odbiorcą Twoich danych są m.in. nasi pracownicy, podwykonawcy, dostawcy infrastruktury informatycznej, czy podmioty świadczące innego rodzaju usługi, jeśli wymagałyby one dostępu do Twoich danych.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 • Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 • Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 • Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io
 • Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 • Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 • Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii
Współpracujemy z Rating Captain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów z świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany na stronie „Kontakt".

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 • wykorzystania ich do stworzenia odpowiednich statystyk jako danych źródłowych (w ramach celów analitycznych);
 • usunięcia przez Ciebie konta oraz regulacji wszelkich ewentualnych zobowiązań (w ramach celów obsługi użytkownika);
 • do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub zakończenia prowadzenia działań marketingowych przez Spółkę (w ramach celów marketingowych).

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Tak.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

Przysługuje Ci prawo:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celach marketingowych;
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony;
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ponieważ, przetwarzanie Twoich danych oparte jest o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że:

- w naszej ocenie przetwarzanie Twoich danych jest nadrzędne wobec Twoich praw i wolności np. gdy w oparciu o zebrane dane będziemy dochodzić lub bronić się przed roszczeniami;

- przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Do kogo można zwrócić się z pytaniem o ochronę danych?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

E-mail: iod-gi@impel.pl

Tel. + 48 22 211 18 60