Wczytuję dane...
Model: 2021 A1
Wysyłka od: 14.76 PLN
Producent: Secura
32,69 PLN
Możliwe zwroty
Wysyłka w 48h
Gwarancja jakości

Pochłaniacz 2021 A1, przeznaczonych do masek lub półmasek SECURA 2000. Zadanie pochłaniacza jest ochrona układu oddechowego przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia przekracza 65°C przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%.

Zgodny z EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008).

Lista substancji, przed którymi najczęściej chroni pochłaniacz: aldehydy, alkohole, benzen, benzyna ,bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.

Ochrona dróg oddechowych

 • Norma: 

  EN 14387

 • Kategoria: 

  III

 • Wielorazowa: 

  Tak

 • Węgiel aktywny: 

  Tak

Polecamy

Hit cenowy