Wczytuję dane...

Jak wybrać odpowiednie rękawice ochronne do swojego zadania?

Szukasz porad na temat wyboru odpowiednich rękawic ochronnych do swojego zadania? W naszym artykule dowiesz się, jak dokonać mądrego wyboru, aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy. Wybór odpowiedniej rękawicy ochronnej ma kluczowe znaczenie, ponieważ różne rodzaje zadań wymagają specjalistycznego wyposażenia. Przewodnik ten pomoże Ci zrozumieć cechy różnych rodzajów rękawic, materiałami ochronnymi oraz czynnikami, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi - norma EN 388:2016

Ręce są narażone na wiele zagrożeń w miejscu pracy, w tym na szereg zagrożeń mechanicznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o manipulowanie małymi częściami, rozbiórkę, pracę ze szkłem, czy wiele innych zadań, ogromna liczba pracowników jest narażona na obrażenia w wyniku skaleczeń i skaleczeń rąk. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować i zapewnić najbardziej odpowiednie rękawice ochronne do określonego zadania. Jeśli zostanie dokonany zły wybór, może to być równie niebezpieczne, jak brak ochrony rąk w ogóle. Samo noszenie rękawic ochronnych wszelkiego rodzaju może spowodować, że pracownik poczuje się pewnie i mniej ostrożny wobec zagrożeń, przed którymi potencjalnie nie jest chroniony. Ponadto rękawice ochronne, które są nieodpowiednie do wykonywanego zadania, mogą również utrudniać zręczność lub zaplątać się w maszynę.

Czym jest norma EN 388:2016+A1:2018?

EN388 to europejska norma bezpieczeństwa dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, która na przestrzeni lat była wielokrotnie aktualizowana. Najnowsza wersja EN 388:2016+A1:2018 została opublikowana jako poprawka do normy EN 388:2016 w grudniu 2018 r. EN 388:2016 była główną aktualizacją tej normy w listopadzie 2016 r., która zastąpiła poprzednią edycję normy EN 388:2003. EN388 jest używany w połączeniu z normą EN420. Obejmuje to ogólne wymagania i metody badań dla rękawic ochronnych, a aktualna wersja to EN ISO 21420:2020. Aby pomóc użytkownikom i służbom ds. bezpieczeństwa w określeniu poziomu ochrony rękawic, norma EN 388:2016 wykorzystuje wartości wskaźników do oceny właściwości rękawic w zakresie ochrony przed różnymi zagrożeniami mechanicznymi. Należą do nich ścieranie, cięcie ostrzem, rozdarcie, przebicie i uderzenie. Edycja 2016 tej normy umożliwia lepsze dopasowanie wymaganej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Produkty certyfikowane są oznaczone piktogramem EN 388:2016. Pod tą ikoną znajdują się 4 cyfry i 1 lub 2 litery, które wskazują na skuteczność testu rękawic w odniesieniu do każdego zagrożenia. Do 2023 r. produkty testowane zgodnie z normą EN 388:2003 nadal obowiązują, dlatego wiele dostępnych obecnie rękawic ochronnych nadal posiada certyfikat wersji z 2003 r. Nie oznacza to, że te rękawice są gorsze, ale z czasem zostaną ponownie przetestowane zgodnie z normą EN 388:2016 zgodnie z nowymi metodami testowania.

Dobór rękawic ochronnych - na co zwrócić uwagę?

Norma EN 388:2016 pomaga określić, które rękawice mają odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku pracy. Na przykład pracownicy budowlani mogą regularnie spotykać się z ryzykiem ścierania, a pracownicy zajmujący się produkcją metali mogą wymagać ochrony przed narzędziami tnącymi i ostrymi krawędziami. Od rękawic odpornych na przecięcie po specjalistyczne rękawice ochronne, dostępnych jest wiele produktów, które zaspokoją te różne potrzeby. Pracownicy zwykle cenią sobie podczas użytkowania rękawic wrażliwość dotykową, zręczność i chwyt, jak również ochronę przed szkodliwymi chemikaliami. Z tego powodu najlepiej jest szukać uniwersalnych rękawic ochronnych, które spełniają szereg wymagań w zakresie ochrony. Należy również upewnić się, że rękawice zapewniają wysoki poziom komfortu i wsparcia podczas noszenia przez cały dzień, a także przewiewność i właściwości zmniejszające zmęczenie dłoni i ryzyko zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

Identyfikację najlepszych rękawic do konkretnego zastosowania można przeprowadzić na podstawie oceny środków ochrony osobistej, podczas której badasz zagrożenia występujące w miejscu pracy i ustalasz, jakiej ochrony będzie potrzebować każdy pracownik. Następnie możesz wybrać odpowiednie rękawice, zaczynając od największego zagrożenia, jakie napotka pracownik podczas wykonywania swojej pracy.

 

EN 388:2016 oznakowanie przykład

Oznaczenia pod piktogramem

Skala poziomów ochrony

Mierzony parametr

4

1-4

Odporność na ścieranie

5

1-5

Odporność na przecięcia (tzw.Coupe Test)

4

1-4

Odporność na rozdarcie

3

1-4

Odporność na przekucie

D

A-F

Odporność na przecięcie (EN ISO 13997)

P

P (brak oznaczenia jeśli nie badano)

Ochrona przed uderzeniem (EN 13594)

 

Jeśli jeden z tych znaków zostanie zastąpiony przez „X”, oznacza to, że test nie został wykonany lub nie ma zastosowania. Jeśli jeden z pierwszych czterech znaków zostanie zastąpiony przez „0”, oznacza to, że nie można osiągnąć poziomu 1. Piktogram EN 388:2016 nie zostanie wyświetlony, jeśli rękawica nie osiągnie minimum poziomu 1 lub A w co najmniej jednym teście. Ochrona przed uderzeniem (oznaczona literą P na końcu kodu) jest opcjonalna i zwykle stosowana w przypadku rękawic, które są specjalnie zaprojektowane do pracy, w której występuje większe ryzyko uderzenia i wibracji.

 

Wytrzymałość na ścieranie

Pierwsza cyfra w kodzie pod piktogramem EN388 odnosi się do odporności na ścieranie. Materiał rękawic jest poddawany ścieraniu papierem ściernym pod określonym ciśnieniem. Poziom ochrony jest wskazywany w skali od 1 do 4 w zależności od liczby zwojów, aż w materiale pojawi się dziura. Im wyższa liczba, tym lepsza odporność na ścieranie.

 

Liczba cykli

Rating

8000

4

2000

3

500

2

100

1

<100

0

 

Odporność na przecięcie (test Coupe)

Druga liczba dotyczy odporności na przecięcie zgodnie z tzw. testem Coupe. Obejmuje to obracające się okrągłe ostrze poruszające się poziomo tam i z powrotem po próbce tkaniny, ze stałą siłą 5 Newtonów przyłożoną od góry. Test kończy się, gdy ostrze przebije materiał próbki, a wynik jest następnie określany jako wartość wskaźnika. Wynik ten jest określany przez liczbę cykli potrzebnych do przecięcia próbki oraz dodatkowo przez obliczenie stopnia zużycia ostrza. Poziom ochrony jest oznaczony liczbą od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższy poziom ochrony przed przecięciem. Jednakże, jak wspomniano wcześniej, jeśli materiał stępi ostrze podczas testu coupe, należy przeprowadzić test cięcia zgodnie z EN ISO 13997 (test TDM). Ma to na celu zapewnienie jak najdokładniejszej wartości ochrony rękawicy. Jeśli stępienie wystąpi podczas testu Coupe, wyniki testu cięcia TDM będą domyślnym oznaczeniem pokazanym na rękawicy, a wartość testu Coupe zostanie oznaczona jako X.

 

Wskaźnik

Poziom

20.0

5

10.0

4

5.0

3

2.5

2

1.2

1

<1.2

0

 

Odporność na rozdarcie

Trzecia liczba dotyczy odporności na rozdarcie. Test polega na znalezieniu siły potrzebnej do rozerwania materiału rękawicy. Poziom ochrony jest oznaczona liczbą od 1 do 4, gdzie 4 oznacza najsilniejszy materiał.

 

Siła wyrażona w N

Poziom

75

4

50

3

25

2

10

1

<10

0

 

Odporność na przebicie

Czwarta liczba dotyczy odporności rękawic na przebicie. Wynik jest oparty na ilości siły potrzebnej do przebicia materiału końcówką. Poziom ochrony jest oznaczony liczbą od 1 do 4, gdzie 4 oznacza najsilniejszy materiał.

 

Siła wyrażona w N

Poziom

150

4

100

3

60

2

20

1

<20

0

 

Odporność na przecięcie (EN ISO 13997)

Pierwsza litera (piąty znak) odnosi się do ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą testową EN ISO 13997 TDM. Celem tego nowego testu jest określenie odporności rękawic ochronnych na przecięcie poprzez przykładanie dużej siły do próbki tkaniny jednym ruchem, a nie ciągłymi ruchami okrężnymi, jak w teście Coupe. Nóż tnie ze stałą prędkością, ale z coraz większą siłą, aż do przebicia materiału. Metoda ta pozwala na dokładne obliczenie minimalnej siły potrzebnej do przecięcia próbki materiału o grubości 20mm. Produkty, które dobrze wypadły w teście Coupe EN 388:2003, niekoniecznie muszą działać tak dobrze w teście TDM. Podczas gdy test Coupe zapewnia skuteczną reprezentację cięć spowodowanych ostrymi, dość lekkimi przedmiotami, test TDM daje dokładniejszą specyfikację pod względem odporności na przecięcie podczas pracy, która obejmuje różne zagrożenia związane z uderzeniami. Wyniki przedstawione są w skali liter od A do F, gdzie F oznacza najwyższy poziom ochrony. Jeśli którakolwiek z tych liter zostanie podana, metoda ta określa poziom ochrony, a wartość testu Coupe zostanie oznaczona X.

 

Siła wyrażona w N

Poziom

≥ 30

F

≥ 22

E

≥ 15

D

≥ 10

C

≥ 5

B

≥ 2

A

 

Ochrona przed uderzeniami (EN 13594)

Druga litera odnosi się do ochrony przed uderzeniami, która jest testem opcjonalnym, w zależności od tego, czy ma to związek z przeznaczeniem rękawic. Jeśli rękawica została przetestowana pod kątem ochrony przed uderzeniami, informacja ta jest podana jako szósty i ostatni znak. Jeśli nie ma P, nie ma prawa do ochrony przed uderzeniami. Test opiera się na średniej przenoszonej sile materiału i jest przeprowadzany zgodnie z częścią 6.9 (tłumienie uderzenia) normy EN 13594:2015 Rękawice ochronne dla motocyklistów.