Wczytuję dane...

W jaki sposób prawidłowo użytkować i konserwować ochronniki słuchu?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestia priorytetowa w każdym środowisku pracy. Z tego powodu obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków, których celem jest stworzenie w pełni bezpiecznego miejsca pracy, gwarantującego należytą ochronę osób zatrudnionych przed możliwymi zagrożeniami. Wśród nich  istotne ryzyko stanowi hałas, na który zbyt wysoka ekspozycja może zagrażać słuchowi pracowników, utrudniając im jednocześnie bezpieczną komunikację w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Dlatego pracodawcy są zobligowani do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a po ich wyczerpaniu – również do zapewnienia pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Należy jednak pamiętać, że dobór ochronników słuchu to dopiero połowa sukcesu – sprawą równie istotną okazuje się bowiem ich późniejsze prawidłowe użytkowanie. W tym artykule dzielimy się ekspercką wiedzą na temat kluczowych zasad bezpiecznej eksploatacji i konserwacji ochronników słuchu.

 

 

Ochronniki słuchu – instrukcja użytkowania to priorytet

Ekspozycja na hałas to złożone zagadnienie, którego świadomość powinni mieć zarówno właściciele firm, jak i osoby wykonujące pracę na szczególnie hałaśliwych stanowiskach. Wyzwaniem dla pracodawców okazuje się nie tylko dobór środków ochrony indywidualnej, ale również zapewnienie ich prawidłowego użytkowania pozwalającego na zachowanie parametrów ochronnych wybranego sprzętu.

 

Skuteczny program ochrony słuchu powinien zatem obejmować prawidłowe użytkowanie, czyszczenie i konserwację ochronników oraz pozostałych elementów wchodzących w skład ŚOI. Warunkiem uzyskania oczekiwanego poziomu ochrony przed hałasem jest użytkowanie ochronników słuchu zgodnie z instrukcją producenta. W tej kwestii eksperci są zgodni:

 

Instrukcja użytkowania ochronników słuchu to – obok deklaracji zgodności – najważniejszy dokument wymagany przez obowiązujące przepisy. Na ich mocy każdy producent środków ochrony słuchu ma bezwzględny obowiązek dokładnie poinstruować przyszłych użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji ochronników słuchu.

 

– podkreśla p. Leszek Szubała, menadżer produktu BHP w Impel Delivery.

 

W instrukcji muszą znaleźć się szczegółowe informacje na temat prawidłowego dopasowania, regulowania i codziennego użytkowania ochronników – nawet najlepszej jakości ochrona nie spełni bowiem swojego zadania, jeśli będzie niepoprawnie stosowana. Niebagatelną rolę odgrywają również sami pracodawcy, w których obowiązku leży przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania ochronników słuchu. 3M, jako lider propagowania wiedzy o środkach ochrony indywidualnej, może znacząco ułatwić to zadanie, regularnie dostarczając szereg wartościowych materiałów edukacyjnych na ten temat. 

Rodzaj ochronników słuchu a zasady użytkowania

Można wyróżnić dwa najpopularniejsze rodzaje ochronników słuchu 3M: wkładki przeciwhałasowe oraz nauszniki przeciwhałasowe. Każde z nich wymagają przestrzegania nieco innych zasad bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Poniżej przedstawiamy pokrótce najważniejsze z nich.

Wkładki przeciwhałasowe

3M - wkładki przeciwhałasowe EAR Ultrafit ze sznurkiem

Stosując wkładki do uszu, należy dbać przede wszystkim o to, by były czyste i wolne od materiałów, które mogłyby podrażnić przewód słuchowy. Wkładki przeciwhałasowe jednorazowe, piankowe oraz typu push-to-fit nie nadają się do ponownego użycia i wymagają wymiany, jeśli użytkownik zauważy zabrudzenia, uszkodzenia lub zniekształcenia po ich zrolowaniu. Wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku można zaś czyścić przy pomocy wody i łagodnego detergentu. Ponownie: należy stosować się do zasad zawartych w instrukcji, a zalecenia mogą różnić się w zależności od modelu ochronników. W tym przypadku również trzeba pamiętać o wymianie wkładek w momencie, gdy przestaną być miękkie i giętkie lub stracą swój pierwotny kształt. Szczególną ostrożność należy zachować podczas użytkowania wkładek przeciwhałasowych na pałąku: nie wolno go modyfikować, ponieważ utrzymuje on końcówki na miejscu, zapewniając odpowiednie uszczelnienie akustyczne.

Nauszniki przeciwhałasowe

Nauszniki preciwhałasowe 3M

 

 

Nauszniki przeciwhałasowe powinny całkowicie obejmować uszy i dobrze przylegać do głowy. W celu zapewnienia oczekiwanej redukcji hałasu należy więc wyregulować je w taki sposób, by poduszki nauszników wywierały równomierny nacisk na uszy. Poduszki te można czyścić, jednak wymagają one wymiany zwykle co 6 miesięcy lub częściej, jeśli staną się sztywne, pękną lub przestaną zapewniać wystarczające naprężenie.

 

Bezpieczne stosowanie ochronników słuchu – dobre praktyki

Podsumowując, warto wskazać kilka najważniejszych praktyk gwarantujących prawidłowe użytkowanie i konserwację ochronników słuchu 3M:

 

  • zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta, respektując krajowe przepisy;
  • stosuj ochronniki słuchu przez cały czas ekspozycji na hałas (nawet niewielkie przerwy w ich noszeniu mogą znacząco zmniejszyć skuteczność ochrony);
  • regularnie wymieniaj stosowane środki ochrony słuchu zgodnie z zaleceniami producenta lub w momencie, gdy ulegną uszkodzeniu, zauważalnie zmienią swoją twardość lub pierwotny kształt – wszystko to może przyczynić się do utraty parametrów ochronnych ŚOI;
  • poddawaj ochronniki słuchu regularnej kontroli umożliwiającej szybką identyfikację ich ewentualnych uszkodzeń.

 

Należy podkreślić z całą mocą – gdy rzecz dotyczy środków ochrony słuchu, nie ma miejsca na kompromisy. Bez odpowiedniej ochrony każda minuta w hałasie może skutkować bowiem nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Bezkompromisową jakość ochronników słuchu zapewnia 3M – wieloletni i uznany producent środków ochrony osobistej. Jako światowy lider w dziedzinie ochrony słuchu i testów dopasowania 3M każdego dnia dostarcza profesjonalne rozwiązania na złożone wyzwania związane z ochroną cennego zmysłu, jakim jest słuch.