Wczytuję dane...

Redukcja hałasu w pasywnych i aktywnych ochronnikach słuchu

Ochronniki słuchu 3M

Ochrona słuchu jest konieczna w każdym środowisku pracy, w którym nie ma możliwości zredukowania hałasu do bezpiecznego poziomu. Z tego powodu na pracodawcach spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej – i tu często pojawiają się wątpliwości. Jak wybrać ochronniki słuchu? Aktywne czy pasywne – na który wariant się zdecydować? To jedne z nagminnie pojawiających się pytań. Okazuje się bowiem, że pasywne ochronniki słuchu są optymalnym rozwiązaniem w wielu środowiskach pracy, jednak w miejscach o wyśrubowanych wymaganiach technicznych standardowe ochronniki słuchu to niekiedy zbyt mało, aby zagwarantować pracownikom należytą ochronę i komfort pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat metod redukcji hałasu i dowiedz się, czym różnią się pasywne i aktywne ochronniki słuchu 3M.

Rodzaje redukcji hałasu

W miejscach pracy, w których poziom hałasu jest wysoki, a – obok ochrony słuchu – ważną rolę odgrywa konieczność zachowania przez pracowników świadomości sytuacyjnej i słyszenie przestrzenne, wymagana jest szczególna uważność przy doborze ochronników słuchu. W ofercie 3M można znaleźć szeroki wybór ochronników słuchu zróżnicowanych ze względu na typ, kształt czy rozmiar. Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj gwarantowanej redukcji hałasu. W tym zakresie dostępne są trzy możliwości:

 

  • tłumienie pasywne (konwencjonalne) – tego typu urządzenia tłumiące oferują jednakową redukcję hałasu niezależnie od jego poziomu, zapewniając pracownikom stały poziom tłumienia w trakcie całego dnia pracy (dlatego tak istotne jest przeprowadzenie badań hałasu na stanowisku pracy i dobranie odpowiednich ochronników słuchu);
  • tłumienie zależne od poziomu hałasu (funkcja regulowanego tłumienia) – wówczas stopień redukcji hałasu zmienia się wraz z jego poziomem;
  • tłumienie pasywne o równomiernej charakterystyce – dźwięki o niskiej częstotliwości są redukowane z podobną mocą, jak dźwięki o wysokiej częstotliwości (urządzenia tego typu są rekomendowane w środowiskach pracy o nieco niższym poziomie narażenia na szkodliwy hałas).

Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem – kiedy stosować?

Pasywne ochronniki słuchu 3M

Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem gwarantują skuteczną ochronę nawet przy wysokiej ekspozycji na szkodliwy hałas i są stosowane szczególnie w tych miejscach pracy, w których odnotowuje się zmienne poziomy hałasu. Wówczas tego rodzaju ochronniki słuchu umożliwiają pracownikom słyszenie dźwięków otoczenia bez konieczności zdejmowania ochronników. Skuteczność każdego ochronnika słuchu gwarantowana może być jedynie przez stosowanie ich przez cały czas ekspozycji na hałas. Kolejną okolicznością przemawiającą za użyciem ochronników z regulowanym tłumieniem jest występowanie w środowisku pracy tzw. hałasu impulsowego lub okresowego, czyli krótkich dźwięków (np. wybuch łuku elektrycznego) i jednocześnie na tyle głośnych, że bez zapewnienia odpowiedniej ochrony są niebezpieczne dla zdrowia pracowników.

Aktywne ochronniki słuchu – jak to działa?

Ochronniki słuchu  mogą być pasywne lub aktywne z regulowanym tłumieniem. Zaletą ochronników aktywnych jest fakt, że skutecznie chronią przed szkodliwym działaniem hałasu, a jednocześnie pozwalają słyszeć dźwięki otoczenia nieprzekraczające 82 dB. Dzięki temu, że są wyposażone w specjalne mikrofony, których zadaniem jest wychwytywanie dźwięków o niskich poziomach, użytkownik może samodzielnie dostosować do swoich potrzeb głośność dźwięków docierających pod ochronnik i dalej do uszu. Pasywne ochronniki słuchu to natomiast warianty nieelektroniczne, zapewniające stałą tłumienność przez cały czas użytkowania.

Ochronniki słuchu: aktywne czy pasywne?

W praktyce aktywne ochronniki słuchu 3M sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie pewnej komunikacji z pozostałymi pracownikami przy zachowaniu ciągłej ochrony słuchu. Aktywne ochronniki pozwalają słyszeć sygnały ostrzegawcze, zbliżające się pojazdy czy dźwięki pracujących maszyn – z tego powodu stosuje się je przede wszystkim w miejscach wymagających od pracowników orientacji przestrzennej. O ile więc pasywne ochronniki będą skutecznym rozwiązaniem w środowiskach pracy o umiarkowanych wymaganiach technicznych i poziomach hałasu, o tyle w miejscach pracy, w których hałas jest wysoki, pracują głośne maszyny, a jednocześnie są obecne pojazdy transportowe, czy inne przemieszczające się obiekty – warto postawić na aktywne ochronniki słuchu 3M.