Wczytuję dane...

ODPOWIEDZIALNY BIZNES NA MIARĘ XXI WIEKU, czyli i jak ekologia i etyka stają się fundamentami strategii rozwoju

Czy można prowadzić biznes, kierując się troską o przyszłość naszej planety? Czy wzrost sprzedaży może iść w parze z minimalizowaniem wpływu działalności biznesowej na środowisko? Czy etyczny handel, poszanowanie praw człowieka i społeczna odpowiedzialność mogą być nie tylko pustymi hasłami, ale wręcz podstawą strategii biznesowej?

Doświadczenie Portwest nie tylko udowadnia, że jest to jak najbardziej możliwe - ale też świetnie pokazuje, jak wszystkie te obszary wpleść można w strategię działania firmy i stworzyć z nich fundament odpowiedzialnego biznesu. 

Portwest Planet - inicjatywa biznesowa w trosce o planetę

Portwest Planet to projekt zapoczątkowany w 2021 r., którego celem jest strategiczne uporządkowanie wszystkich działań związanych z ekologią i odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Inicjatywa opiera się na czterech strategicznych filarach, które stanowią Środowisko, Prawa pracy oraz Prawa człowieka, Polityka Ekologicznego Zaopatrzenia oraz Etyka.

Jak to wygląda w praktyce? Zobaczmy!

Filar nr 1 - Środowisko

W obszarze troski o naszą planetę akcent położony jest przede wszystkim na:

 • wykorzystanie w produkcji proekologicznych tkanin i materiałów

Produkcja każdego typu odzieży, a odzieży roboczej i ochronnej w szczególności, potrafi być prawdziwym wyzwaniem, jeśli chodzi o ekologię. Dlatego Portwest stawia nacisk przede wszystkim na certyfikację i zgodność ze światowymi standardami: aż 85% produkowanej przez firmę odzieży posiada znak Oeko-Tex® Standard 100 - gwarantujący gruntowne przetestowanie produktu pod kątem obecności szkodliwych substancji. Kluczowe dla produkcji jest też wykorzystanie odpowiednich materiałów - np. tkaniny bambusowej i poliestru pochodzącego z recyclingu.

 • wspieranie lokalnych rolników i odpowiedzialne pozyskiwanie bawełny

 W powszechnej świadomości bawełna sama w sobie kojarzona jest pozytywnie jako materiał naturalny - w odróżnieniu od wszechobecnego poliestru i akrylu. Trzeba jednak pamiętać, że jej pozyskanie często z ekologią ma niewiele wspólnego… Dlatego Portwest wspiera inicjatywę CMIA (Cotton Made In Africa), która swym certyfikatem potwierdza, że bawełna produkowana jest w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Co więcej, kampania ta wspiera ponad milion lokalnych rolników zajmujących się uprawą bawełny w Afryce Subsaharyjskiej.

 • przyjazny dla środowiska system pakowania

Prowadzenie biznesu na dużą skalę sprawia, że każdy drobny szczegół ma znaczenie. W Portwest dużą wagę przywiązuje się do wszystkich materiałów wykorzystywanych w procesie pakowania i wysyłki: metki są papierowe i wzbogacone o ekologiczne bawełniane sznureczki, wykorzystujące plastik pochłaniacze wilgoci zamieniono na ich biodegradowalne odpowiedniki, a wszystkie kartony i torby foliowe wykorzystywane jako opakowania są odpowiednio certyfikowane (certyfikat FSC dla kartonów i GRS dla worków foliowych). Również opakowania zbiorcze projektowane są tak, by zmniejszyć użycie plastikowych toreb i całkowicie wyeliminować plastik jednorazowego użytku.

 • recykling

Fakty mówią same za siebie: zaledwie 1% ubrań jest obecnie skutecznie poddawany recyklingowi. Wciąż trudno ten trend odwrócić, ale Portwest skutecznie wykorzystuje możliwości, jakie dają lokalni partnerzy - i np. na rynku brytyjskim we współpracy z firmą Avena oferuje swym klientom możliwość recyklingu zużytej odzieży ochronnej. Jak to wygląda w praktyce? Stara odzież odbierana jest od klienta, następnie rozdrabniana, zaprasowywana i przygotowywane do ponownego użycia w produkcji tkanin i innych tekstyliów.

Filar nr 2 - Prawa pracy i prawa człowieka

Produkcja odzieży, mimo daleko idącej automatyzacji, bardzo mocno opiera się na pracy człowieka. Ambicją Portwest jest nie tylko dbanie o ekologię całego łańcucha dostaw, ale też zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz ochronę bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich pracowników zaangażowanych w proces produkcyjny. W jaki sposób? Zdobyte przez firmę certyfikaty i przeprowadzone audyty mówią same za siebie:

 • Wszystkie fabryki, których właścicielem jest Portwest, są cyklicznie kontrolowane za pomocą SMETA, czyli audytu społecznego mającego na celu wspieranie odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie norm pracy, systemów zarządzania oraz zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Fabryki należące do Portwest posiadają też certyfikat WRAP Gold Standard wystawiany przez największą na świecie organizację potwierdzającą zgodność procesu produkcji wyrobów szytych ze światowymi standardami odpowiedzialności,
 • Portwest posiada certyfikat ISO 45001 (dotyczący zarządzania bezpieczeństwem pracy) i na co dzień używa wskaźnika LTIR (Lost Time Injury Rate) w celu skutecznego przeciwdziałania wypadkom i obrażeniom w miejscu pracy.

Portwest respektuje i aktywnie wspiera też postanowienia zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz uznane przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Filar nr 3 - Polityka Ekologicznego Zaopatrzenia

Prowadzenie produkcji i sprzedaży na dużą skalę zawsze wymaga odpowiednio zaplanowanej polityki zaopatrzenia. Ambicją Portwest jest zorganizowanie procesów zakupowych i zaopatrzeniowych w taki sposób, by nie tylko spełniały one kryteria biznesowe, ale też by minimalizowały wpływ prowadzonej działalności na środowisko.

Jakie konkretne działania są podejmowane? Zobaczmy:

 • wspierane są wszelkie działania mające na celu eliminację stosowania szkodliwych chemikaliów w procesie produkcji,
 • w ramach ograniczania śladu węglowego Portwest wprowadza nearshoring (czyli zlecanie części prac - np. produkcyjnych - do pobliskich, a nie odległych krajów) i pracuje nad eliminacją transportu lotniczego,
 • Portwest jest członkiem Sedex - globalnej platformy, której celem jest pomoc firmom w poprawie etycznego działania ich łańcucha dostaw.

Duże zmiany nie dokonują się z dnia na dzień - są raczej sumą drobnych kroków wdrażanych systematycznie na przestrzeni czasu. Portwest opracował dziesięcioletni plan działań mających na celu obniżanie śladu węglowego. Każdy etap tego planu jest realizowany z pełną transparentnością, co pozwala na bieżąco obserwować, jak drobne zmiany krok po kroku zbliżają nas do osiągnięcia celu: zminimalizowania negatywnego wpływu działalności produkcyjnej na środowisko naturalne.

Filar nr 4 - Etyka

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu opiera się nie tylko na postawach proekologicznych, ale również etycznych. Portwest dba o to na kilku poziomach:

 • edukowanie i świadomość wśród pracowników

Portwest zapewnia wszystkim swoim pracownikom dostęp do szkoleń i informacji w zakresie przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu. Udostępnia im również bezpieczny system informowania o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.

 • cyberbezpieczeństwo

Członkowie zespołu Portwest w codziennej pracy stosują najlepsze praktyki bezpieczeństwa internetowego oraz procedury dotyczące RODO - a także na bieżąco szkoleni są w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • kwestia własności fabryk

Jako globalny producent Portwest stoi na stanowisku, że posiadanie swoich własnych zakładów produkcyjnych jest warunkiem koniecznym, by zapewnić w nich odpowiednie standardy i warunki pracy.