Wczytuję dane...

Rękawice antywibracyjne

0

Rękawice redukujące drgania (znane również jako rękawice antywibracyjne lub ochronne rękawice AV) są rodzajem osobistego wyposażenia ochronnego (PPE) zaprojektowanego w celu ograniczenia narażenia użytkownika na wibracje pochodzące ze sprzętu obsługiwanego ręcznie. Służą do ochrony dłoni i ramion oraz do zwiększenia komfortu pracowników korzystających z urządzeń wysokowibracyjnych.

Jak działają rękawice redukujące wibracje?

Rękawice antywibracyjne mają za zadanie zmniejszyć narażenie na wibracje za pomocą różnych mechanizmów, w tym kieszeni powietrznych, pianki i żelu. Konstrukcja tych rękawic jest określona w normie ISO 10819. Rękawice redukujące wibracje nie są skutecznym sposobem ograniczenia obrażeń w miejscu pracy spowodowanych narażeniem na wibracje. W niektórych przypadkach mogą nawet zwiększyć narażenie pracowników na szkodliwe częstotliwości drgań. W celu ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi działającymi na ich organizm przez kończyny górne stosuje się rękawice antywibracyjne.

Właściwości tłumiąco–wibroizolacyjne rękawic przeznaczonych do ochrony przed drganiami są charakteryzowane przez dwa współczynniki liczbowe:

  • - skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRM, wyznaczony w czasie badań rękawic dla przedziału częstotliwości 32-200 Hz,
  • - skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRH wyznaczony w czasie badań rękawic dla przedziału częstotliwości 200 – 1250 Hz.

Wartości tych współczynników decydują, czy rękawice można uznać za antywibracyjne, czy też nie. Nie można przypisywać właściwości antywibracyjnych rękawicom, które nie spełniają jednocześnie dwóch następujących warunków:

  • - TRM < 1 (wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę w zakresie częstotliwości 32 – 200 Hz mniejsza od 1);
  • - TRH < 0,6 (wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę w zakresie częstotliwości 200 – 1250 Hz mniejsza od 0,6).

Oznacza to, że rękawice można uznać za antywibracyjne, jeśli:

  • - przynajmniej nie wzmacniają drgań przekazywanych z rękojeści na dłoń operatora w zakresie częstotliwości 32÷200 Hz,
  • - jednocześnie redukują drgania w zakresie częstotliwości 200÷1250 Hz do wartości mniejszych niż 60 % wartości drgań mierzonych na dłoni operatora, gdy pracuje bez rękawicy.

Rękawice antywibracyjne - dodatkowe wymagania

Oprócz warunków podstawowych, rękawice antywibracyjne powinny spełniać inne wymagania. Należą one do wykazu środków ochrony indywidualnej, które podlegają obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa B. Tylko rękawice z certyfikatem powinny być rozpowszechniane wśród użytkowników. Należy podkreślić, że stosowanie rękawic antywibracyjnych może nie tylko ograniczyć drgania transmitowane z narzędzi do rąk operatora, ale też zabezpiecza ręce przed niską temperaturą i wilgocią. Należy zauważyć, że czynniki te nasilają skutki oddziaływania drgań, zwiększając szanse na rozwój choroby wibracyjnej.

Narażenie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:

  • - krążenia krwi (naczyniowym),
  • - nerwowym,
  • - kostno-stawowym.

Zespół tych zmian, zwany „zespołem wibracyjnym” jest uznawany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. Najczęściej rejestrowaną postacią zespołu wibracyjnego jest tzw. postać naczyniowa, charakteryzująca się napadowymi zaburzeniami krążenia krwi w palcach rąk. Występujące wówczas napadowe skurcze naczyń krwionośnych objawiają się blednięciem opuszki jednego lub więcej palców i stąd pochodzi jedno z potocznych określeń tej postaci zespołu wibracyjnego jako "choroby białych palców".

Rozwiń Zwiń
Niestety nie znaleziono produktu!

1. Sprawdź poprawność zapytania i spróbuj ponownie.
2. Ogranicz szukane słowa do jednego lub dwóch.
3. Podaj ogólną nazwę produktu, którego szukasz. Później będziesz mógł ograniczyć wyniki wyszukiwania korzystając z zaawansowanych filtrów.